1) What is the perimeter of this shape? a) 74m b) 75m c) 76m d) 77m 2) What is the perimeter of this shape? a) 84m b) 90m c) 82m d) 88m 3) What is the perimeter of this shape? a) 26cm b) 22cm c) 28cm d) 30cm 4) What is the area of this shape? a) 126m2 b) 142m2 c) 132m2 d) 160m2 5) What is the area of the pink shape? a) 91m2 b) 88m2 c) 90m2 d) 87m2 6) What is the area of this shape? a) 68cm2 b) 72cm2 c) 66cm2 d) 70cm2 7) What is the area of this shape? a) 38cm2 b) 40cm2 c) 34cm2 d) 36cm2 8) What is the surface area of this shape? a) 116mm2 b) 120mm2 c) 112cm2 d) 118cm2 9) What is the surface area of this shape? a) 100cm2 b) 96cm2 c) 88cm2 d) 106cm2 10) What is the surface area of this shape? a) 2020cm2 b) 2080cm2 c) 3020cm2 d) 3050cm2

Area, Perimeter, Surface Area

от

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?