Address Bus, Accumulator, Current Instruction Register, Data Bus, Memory Buffer Register, Program Counter, Arithmetic Logic Unit, Memory Address Register.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?