A+B/C*D-E*(F+G) - ABC/D*+EFG+*-, (A+B+C*D)-(E*F/G) - AB+CD*+EF*G/-, (A+B-C)*D/E*F+G - AB+C-D*E/F*G+, A*B*C+D-E+F/G - AB*C*D+E-FG/+, A-B+C/D*(E+F)*G - AB-CD/EF+*G*+, A/B+C*D-E+F*G - AB/CD*+E-FG*+,

RPN - Reverse Polish Notation

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?