When I am ____, I smile. When I am ____, I shout. When I am ____, I cry. When I see a spider, I am ____. I am usually ____ when we have a test. When I am ____, I eat. When I am ____, I drink water. When I am ____, I go to bed. I am always ____ when I go to parties. When I see something scary, I know I can be ____.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?