Open: hi, spy, try, he, she, we, cry, no, me, Closed: hit, spit, trick, hen, shed, went, crib, not, men,

Barton 4.1 open and closed syllables

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?