/ch/: , , , , , , , , /tr/: , , , , , , , ,

/ch/ vs. /tr/ phoneme sort

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?