I get up at seven o'clock., I have breakfast at eight o'clock., I go to school at eight o'clock., I do my homework at three o'clock..

FH2 AB p.69 What about you?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?