They... / yes, She.../no, We.../no, Peter .. /yes, Kate and Jim..../ no, I.../yes, You.../no, He.../yes, it../ yes, They.. / no.

have/has got / pets

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?