1) E - S - R - T - I - S 2) T - A - P - N - S - E - R 3) O - S - N 4) H - R - E - M - T - O 5) N - I - D - L - C - E - R - H 6) B - H - A - S - N - U - D 7) R - H - U - D - T - G - A - E 8) F - I - E - W 9) H - A - R - T - F - E 10) O - H - R - T - E - B - R

A1 - Family members

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?