two computers, a small window, lots of tables, a big library, a large whiteboard, lots of students, a teacher, a reception desk, pens.

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?