47, 17, 68, 22, 105, 109, 41, 65, 34, 4.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?