Can I ____ a pen, ____?Yes, you ____. No, ____, you ____. Sure, ____ problem. Is it ____ if I use your mobile?No, ____, it ____ OK. Oh, all ____. Yes, ____ fine.

Communication. Asking for and giving permission. Unit 6.4. Go getter 2

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?