cow, farm , calf, bull, grass, milk, horses, sheep, goats.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?