an hour ago, last Monday, three days ago, last summer, fifteen minutes ago, last week, in the morning, in the evening, two hours ago, last weekend.

Warm-up (Past Simple). Unit 6. Go getter 2

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?