1) На коя дата се чества църковният празник на Светите братя Кирил и Методий? a) 11 май b) 24 май c) 9 май d) 21 май 2) Къде са родени Светите братя Кирил и Методий? a) Солун b) Рим c) Константинопол 3) 2.Колко букви съдържа българската азбука? a) 30 b) 24 c) 26 d) 28 4) Посочете коя от азбуките е дело на Кирил и Методий? a) глаголица b) кирилица c) латиница 5) Кои са учениците на Кирил и Методий? a) Горазд b) Климент c) Сава d) Наум и Ангеларий e) Борис f) Захарий 6) С коя азбука свързваме името на Климент Охридски? a) кирилица b) латиница c) глаголица d) иврит

Св. св. Кирил и Методий

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?