can/can't animal actions

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?