Създаване на по-добри уроци по-бързо
мравка - мравка, гълъб - гълъб, пчела - пчела, комар - комар, орел - орел, бухал - бухал, муха - муха, сова - сова, пеперуда - пеперуда, калинка - калинка, оса - оса, скакалец - скакалец, врана - врана, патица - патица, лебед - лебед, кокошка - кокошка, хлебарка - хлебарка, петел - петел,

Прочети и намери еднаквите

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо