omen - sign, option - choice, pandemonium - uproar, pathetic - pitiful, penetrate - pierce, perceive - see, persuade - coax, peruse - read, plume - feather, peculiar - odd,

List 7b Synomyns

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?