1) HOW IS SHE FEELING? a) HAPPY b) SAD 2) HOW IS THE CAT FEELING? a) SCARED b) SAD 3) HOW IS SHE FEELING? a) ANGRY b) HAPPY 4) HOW IS HE FEELING? a) SAD b) SCARED 5) HOW IS HE FEELING? a) SCARED b) HUNGRY 6) HOW IS HE FEELING? a) ANGRY b) COOL 7) HOW IS HE FEELING? a) SLEEPY b) SAD 8) HOW IS SHE FEELING? a) HOT b) COLD 9) HOW IS HE FEELING? a) HOT b) COLD 10) HOW IS HE FEELING? a) TIRED b) COOL

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?