1) HOW IS SHE FEELING? a) HAPPY b) SAD 2) HOW IS THE CAT FEELING? a) SCARED b) SAD 3) HOW IS SHE FEELING? a) ANGRY b) HAPPY 4) HOW IS HE FEELING? a) SAD b) SCARED 5) HOW IS HE FEELING? a) SCARED b) HUNGRY 6) HOW IS HE FEELING? a) ANGRY b) COOL 7) HOW IS HE FEELING? a) SLEEPY b) SAD 8) HOW IS SHE FEELING? a) HOT b) COLD 9) HOW IS HE FEELING? a) HOT b) COLD 10) HOW IS HE FEELING? a) TIRED b) COOL

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?