долина - вдлъбната земна форма, образувана от дейността на течащите води, котловина - вдлъбната земна форма с равно дъно, оградена от планини, каньон - дълбоко всечена речна долина, низина - обширна земя с надм. височина между 200 и 600 м, плато - изпъкнала форма с равно било и стръмни склонове, релеф - съвкупност от формите на земната повърхност, пещера - подземна карстова форма,

Релефни форми

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?