1) Do you like cake a) b) c) 2) Look out a) b) c) 3) The teacher was reading a book a) b) c) 4) Watch out a) b) c) 5) What time is it a) b) c) 6) I am going for a walk a) b) c) 7) Is it raining outside a) b) c) 8) I am going to the park a) b) c) 9) I'm so excited a) b) c)

Punctuation Grade 1

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?