1) cli_ a) c b) ck 2) romanti_ a) c b) ck 3) qui_ a) c b) ck 4) elasti_ a) c b) ck 5) sli_ a) c b) ck 6) atti_ a) c b) ck 7) bri_ a) c b) ck 8) pi_ a) c b) ck 9) traffi_ a) c b) ck 10) pani_ a) c b) ck

Choose ic or ick

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?