uncomfortable - неудобен, dependent - зависим, inexperienced - неопитен, likely - вероятен, formal - официален, healthy - здравословен, unkind - груб, necessary - необходим, impatient - нетърпелив, polite - учтив, unpleasant - неприятен, unusual - необикновен, unpopular - неизвестен,

Adjectives 2 ( 9a) 7 grade

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?