1) go a) closed b) open c) v-e d) double vowel 2) top a) closed b) open c) v-e d) double vowel 3) team a) closed b) open c) v-e d) double vowel 4) fun a) closed b) open c) v-e d) double vowel 5) tape a) closed b) open c) v-e d) double vowel 6) me a) closed b) open c) v-e  d) double vowel 7) goat a) closed b) open c) v-e d) double vowel 8) see a) closed b) open c) v-e  d) double vowel 9) rain a) closed b) open c) v-e d) double vowel 10) hi a) closed b) open c) v-e d) double vowel

Syllable Types

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?