j____n j____ b____ p____nt sp____l R____ c____ c____l rej____ce enj____ v____ce t____ ann____ av____d c____n destr____ cowb____ h____st Tr____ ____l

Spelling oi & oy words

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?