1) QUAL DESSES ANIMAIS MORA NA FAZENDA? a) b) c) d) 2) QUAL DESSES ANIMAIS É SELVAGEM? a) b) c) d) 3) QUAL DESSES ANIMAIS É DOMÉSTICO? a) b) c) d) 4) QUAL DESSES ANIMAIS NÃO É DA FAZENDA? a) b) c) d) 5) QUAL DESSES ANIMAIS TEM ASAS? a) b) c) d) 6) QUAL DESSES ANIMAIS MORA NO FUNDO DO MAR? a) b) c) d) 7) QUAL DESSES ANIMAIS É SELVAGEM? a) b) c) d) 8) QUAL DESSES ANIMAIS É DOMÉSTICO? a) b) c) d)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?