A: Chair, Table, Banana, Skirt, Computer, Phone, Pillow, An: Umbrella, Octopus, Apricot, Egg, Elephant, Ant, Ice-cream, No/ The: Dogs, Apples, Children, Doctors, Lemons, Cars, Sugar,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?