1) electrician a) b) c) d) 2) plumber a) b) c) d) 3) car mechanic a) b) c) d) 4) shop assistant a) b) c) d) 5) hairdresser a) b) c) d) 6) barber a) b) c) d) 7) office worker a) b) c) d) 8) teacher a) b) c) d) 9) nurse a) b) c) d) 10) doctor a) b) c) d) 11) dentist a) b) c) d) 12) dustbin man a) b) c) d) 13) gardener a) b) c) d) 14) train driver a) b) c) d) 15) bus driver a) b) c) d) 16) pilot a) b) c) d) 17) firefighter a) b) c) d) 18) paramedic a) b) c) d) 19) builder a) b) c) d) 20) welder a) b) c) d) 21) police officer a) b) c) d) 22) cook/chef a) b) c) d) 23) flight attendant (steward/stewardess) a) b) c) d) 24) taxi driver a) b) c) d) 25) postman/postwoman a) b) c) d) 26) fisherman a) b) c) d) 27) farmer a) b) c) d) 28) factory worker a) b) c) d) 29) soldier a) b) c) d) 30) vet a) b) c) d)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?