1) television a) b) c) d) 2) music system a) b) c) d) 3) cushion a) b) c) d) 4) rug a) b) c) d) 5) sofa/settee a) b) c) d) 6) coffee table a) b) c) d) 7) games console a) b) c) d) 8) armchair a) b) c) d) 9) radio a) b) c) d) 10) standard lamp a) b) c) d) 11) curtains a) b) c) d) 12) dvd player a) b) c) d) 13) nets/net curtains a) b) c) d) 14) dining table and chairs a) b) c) d) 15) nest of tables a) b) c) d) 16) carpet a) b) c) d) 17) shelf / shelves a) b) c) d) 18) bookshelf / bookshelves a) b) c) d) 19) lamp a) b) c) d) 20) blinds a) b) c) d) 21) bookcase a) b) c) d)

Living room furniture and furnishings QUIZ

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?