Name three adjectives , Say a sentence using present simple , Say a sentence using present continuous , Use 'at' in a sentence , Use 'on' in a sentence, Use 'in' in a sentence , Explain when you need to use a capital letter, Explain when you need to use a full stop , What is a singular noun?, What is a plural noun?, Name three adjectives .

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?