RULER, BOOK, PENCIL, SCHOOLBAG, CRAYON, SHAPES, CLOCK, PAINT SET, GLOBE, SCISSORS, COMPASS, BOARD, ERASER, BLOCK.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?