Inflows: Cash Sales, Credit Sales, Bank Loan, Commission Received , Outflows: Cash Purchases , Credit Purchases, Equipment , Marketing, Rent, Insurance , Wages, Loan Repayments ,

Cash Flow Types

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?