please I have can a drink ?, could a sandwich have please I ?, close can the door you please ?, you turn up the TV can please ?, the window you please open could.

Entry 1 - Can I / Could you requests

Табло

Думата магнити е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?