I am - I'm, He is - He's , She is - She's , We are - We're , Do not - Don't , Cannot - Can't, They are - They're , You are - You're , I have - I've ,

Contractions Entry 1 ESOL

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?