па, ко, ма, пе, ку, кот, ов, пра, пуй, гъс,

Коя е първата сричка?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?