1) Printer a) Input b) Output 2) Microphone a) Input b) Output 3) Web Camera a) Input b) Output 4) Headphones a) Input b) Output 5) Computer Monitor a) Input b) Output 6) Multimedia projector a) Input b) Output 7) Scanner a) Input b) Output 8) Keyboard a) Input b) Output 9) Mouse a) Input b) Output 10) Speakers a) Input b) Output

Task 1 - Input and Output devices

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?