a hall, a bathroom, a bedroom, a garage, a kitchen, a sitting room, a dining room, a balcony, a children's bedroom.

Rooms in the house

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?