pen, rubber, pencil, ruler, book, bag, folder, door, window, bookcase,

FF1 unit 1. Vocabulary

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?