Създаване на по-добри уроци по-бързо
1 - jedan, 2 - dva, 3 - tri, 4 - četiri, pet - 5, jedan - 1, dva - 2, tri - 3, četiri - 4, 5 - pet,

Upari riječ s zadanim brojem (1r.)

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо