Fan, Four, Finger, Fork, Feet, Fish, Five, Forest, Feather, Fox.

Initial /f/ Words

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?