1) What is the perimeter of this triangle? a) 13cm b) 14cm c) 16cm d) 20cm 2) What is the perimeter of this rectangle? a) 14cm b) 17cm c) 12cm d) 11cm 3) What is the perimeter of this square? a) 10cm b) 15cm c) 12cm d) 13cm 4) What is the perimeter of this shape? a) 11cm b) 16cm c) 9cm d) 14cm 5) What is the perimeter of this rectangle? a) 10cm b) 16cm c) 17cm d) 21cm

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?