Създаване на по-добри уроци по-бързо
Simile - My cookies are as hard as a rock!, Metaphor - Life is a long twisty roller coaster., Personification - The snowflakes danced in the wind., Alliteration - The Peculiar Purple Pieman of Porcupine Peak., Hyperbole - My book bag weighs a ton!, Onomatopoeia - Buzz!, Idiom - She is driving me up the wall., Symbolism - A rose means love,

Figurative Language Examples

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо