1) I sometimes lose things a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom 2) I like football a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom 3) I like Music a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom 4) I'm good at maths a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom 5) I have breakfast at home a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom 6) I love food a) Elena b) Amy c) Lucas d) Tom

GG2 Unit 1.2 They meet before class

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?