1) town a) b) c) d) 2) city a) b) c) d) 3) volcano a) b) c) d) 4) cave a) b) c) d) 5) ocean a) b) c) d) 6) sea a) b) c) d) 7) desert a) b) c) d) 8) village a) b) c) d) 9) oasis a) b) c) d) 10) rainforest a) b) c) d) 11) river a) b) c) d) 12) hill a) b) c) d) 13) forest a) b) c) d) 14) valley a) b) c) d) 15) beach a) b) c) d) 16) coast a) b) c) d) 17) lake a) b) c) d) 18) stream a) b) c) d) 19) island a) b) c) d) 20) cliff a) b) c) d) 21) waterfall a) b) c) d)

Game quiz show: Geography

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?