1) WHAT IS IT? a) RHINO b) TIGER 2) WHAT IS IT? a) CROCODILE b) SNAKE 3) WHAT IS IT? a) CROCODILE b) SPIDER 4) WHAT IS IT? a) SPIDER b) TIGER 5) WHAT IS IT? a) RHINO b) TIGER 6) WHAT IS IT? a) ELEPHANT b) SPIDER

WHAT ANIMAL IS IT? - KINDER 4

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?