1) WHAT IS IT? a) RHINO b) TIGER 2) WHAT IS IT? a) CROCODILE b) SNAKE 3) WHAT IS IT? a) CROCODILE b) SPIDER 4) WHAT IS IT? a) SPIDER b) TIGER 5) WHAT IS IT? a) RHINO b) TIGER 6) WHAT IS IT? a) ELEPHANT b) SPIDER

WHAT ANIMAL IS IT? - KINDER 4

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?