big, boring, busy, clean, dirty, interesting, modern, old, quiet, small,

Adjektives. Unit 5.6. Go getter 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?