1) shopping a) go b) go to 2) a shop a) go b) go to 3) skating a) go b) go to 4) an ice rink a) go b) go to 5) cycling a) go b) go to 6) a concert a) go b) go to 7) a museum a) go b) go to 8) dancing a) go b) go to 9) the disco a) go b) go to 10) the doctor's a) go b) go to

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?