1) shopping a) go b) go to 2) a shop a) go b) go to 3) skating a) go b) go to 4) an ice rink a) go b) go to 5) cycling a) go b) go to 6) a concert a) go b) go to 7) a museum a) go b) go to 8) dancing a) go b) go to 9) the disco a) go b) go to 10) the doctor's a) go b) go to

Go or go to

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?