Where are you from?, What language do you speak?, Who do you live with?, How long have you lived in the UK?, What do you like about the UK?, Why are you learning English?, Have you studied English before?, What do you do in your free time?, What do you find difficult about learning English?, What do you enjoy about learning English?.

Getting to know you- ESOL questions

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?