Създаване на по-добри уроци по-бързо
innovative - old, old-fashioned, unique - common, ordinary, inventive - dull, original - last, latest, unexpected - deliberate, designed, planned,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо