3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4,

count the sounds 1

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?